Året 2006

Brødrene Hartmanns Fond havde i 2006 et disponibelt resultat efter skat på 16.230.497 DKK mod et disponibelt resultat efter skat i 2005 på 1.417.545 DKK.

I årets resultat indgår avance ved salg af Fondens B-aktier i Brødrene Hartmann A/S med 13.448.558 DKK.

Fondens formue andrager pr. 31.12.2006 153.747.000 DKK.

Uddelinger og hensættelser udgjorde 2.892.682 DKK i 2006.

Uddrag af seneste regnskab for Fonden vil ligeledes være at finde på nærværende website.

John Gath
formand