Prisuddeling 2006

Susanne Bier i fint selskab

Filminstruktør Susanne Bier bliver mandag den 8. maj hædret for sin indsats til gavn for det danske samfund. Det er Brødrene Hartmanns Fond, der tildeler Susanne Bier sin mindepris på 300.000 kr. for hendes engagerede og vedkommende bidrag til dansk film. Dermed er Susanne Bier nu i selskab med tidligere prismodtagere som Nils Malmros og Johannes Møllehave.

- Jeg er rørt og beæret over at modtage en fin pris som denne fra Brødrene Hartmanns Fond. Prisen betyder noget andet end mine filmpriser, fordi det er særlig ærefuldt, at nogle har vurderet, at jeg har gjort en indsats for samfundet som sådan. Prisen er også essentiel, fordi den placerer mig i et meget fint selskab med anerkendte, tidligere modtagere af denne pris, fortæller Susanne Bier.

Brødrene Hartmanns Fond begrunder sin motivation for valget af Susanne Bier med filminstruktørens talent og engagement i sit arbejde med spillefilm, kortfilm, musikvideoer og reklamefilm. Ud over den personlige instruktion under filmoptagelserne tager hun aktivt del i fremstillingen af de manuskripter, hvorpå hendes film er baseret. Både humor, sorg, farce og tragedie findes i filmene – på samme måde, som de findes i enhver danskers skrøbelige og sårbare liv.

- Susanne Bier er et meget levende og stærkt engageret menneske. Der er et intenst nærvær i hendes film, hvor kærlighed og loyalitet er det overordnede motiv, og hvor personskildringerne påkalder det åbne sind. Susanne Bier er et helstøbt menneske, og hun vil utvivlsomt opnå en international karriere inden for sit fag, forklarer Fondens formand, John Gath, om baggrunden for at tildele Susanne Bier årets mindepris på 300.000 kr.

Det aktive engagement som formand for ’Kanonudvalget for film’ samt medlemskabet af PsykiatriFondens Præsidium har ligeledes været en medvirkende årsag til valget af Susanne Bier som årets prismodtager.

Brødrene Hartmanns Fond overrækker prisen mandag den 8. maj 2006 kl. 16:00

Prisuddelingen finder sted i Brødrene Hartmann A/S’ hovedkontor i Kgs. Lyngby mandag den 8. maj 2006 kl. 16.00. Ved denne lejlighed tildeler Brødrene Hartmans Fond endvidere cand.scient. Morten Sommer sin diplompris på 150.000 kr. Se venligst særskilt pressemeddelelse på www.hartmannfonden.dk.

Fotos af Susanne Bier kan downloades fra www.hammerpr.dk (under ’Efter Brylluppet’). For yderligere oplysninger kontakt venligst John Gath på telefon 45 86 27 51.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond
John Gath, formand

 

Støtte til ung forsker i biologisk produceret brændstof

24-årige cand.scient. Morten Sommer bliver mandag den 8. maj hædret for at have vist lovende resultater af samfundsmæssig værdi inden for krystallisering af proteiner. Lige nu arbejder Morten Sommer med biologiske produktionssystemer, som i fremtiden kan bidrage til udviklingen af miljøvenligt brændstof. Det er Brødrene Hartmanns Fond, der tildeler Morten Sommer sin diplompris på 150.000 kr. for hans talentfulde bidrag til videreudviklingen af den såkaldte microfluidic teknik.

- Jeg er taknemmelig for Brødrene Hartmann Fondens tildeling af dette års diplompris. Midlerne skal anvendes i forbindelse med mit ophold på Harvard, hvor jeg nu arbejder på en Ph.D. om udviklingen af biologisk produceret brændstof.

Brødrene Hartmanns Fond begrunder sin motivation for valget af Morten Sommer med forskerens markante talent og enestående personlighed inden for udviklingen af en såkaldt microfluidic chip, der på trods af et minimalt forbrug af protein gør det muligt at krystallisere dem. Udviklingen vurderes at have stor betydning for dansk forskning inden for strukturel biologi.

- Der er af Morten Sommers forskningsarbejde afledt flere patenter, og trods sin unge alder har han allerede flere publikationer og kongresforelæggelser bag sig. Her har hans arbejde vakt betydelig opmærksomhed, forklarer Fondens formand, John Gath, om baggrunden for at tildele Morten Sommer årets diplompris på 150.000 kr.

Biologisk produceret brændstof kan reducere det globale CO2 udslip

Målet med Morten Sommers Ph.D. grad er at udvikle et biologisk system, som ved en strømlinet og effektiv proces kan producere og udskille miljøvenligt brændstof. Hvis det lykkes at lave biologisk produceret brændstof dannet af genmodificerede celler ud fra sollys og CO2 fra atmosfæren, kan det få betydning for reduktionen af det globale CO2 udslip. Det unikke ved forskningen er, at der er tale om et lukket kredsløb, hvor CO2 fra atmosfæren midlertidigt bliver bundet i et biologisk brændstof, som, når det forbrændes i en motor, frigiver CO2 tilbage til atmosfæren. Dermed undgås netto CO2 udslip til jordens atmosfære forbundet ved forbrændingen af brændstoffet.

Brødrene Hartmanns Fond overrækker prisen mandag den 8. maj 2006 kl. 16:00

Prisuddelingen finder sted i Brødrene Hartmann A/S’ hovedkontor i Kgs. Lyngby mandag den 8. maj 2006 kl. 16.00. Ved denne lejlighed tildeler Brødrene Hartmans Fond endvidere filminstruktør Susanne Bier sin mindepris på 300.000 kr. Se venligst særskilt pressemeddelelse på www.hartmannfonden.dk.

Vedhæftet denne pressemeddelelse er fotos af dette års prismodtagere. For yderligere oplysninger kontakt venligst John Gath på telefon 45 86 27 51.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond
John Gath, formand