Tidligere prismodtagere

Hartmann-Prisen:

2024 Professor i International Politik Ole Wæver ved Institut for Statskundskab KU

2023 Cirkus Direktør Søren Østergaard

2022 Direktør Hotel- og Restaurantskolen Anne-Birgitte Agger

2021 Professor Overlæge Thomas Lars Benfield Infektionsmedicinsk Afd. Hvidovre Hospital

2020 Dr. Phil. Lektor Mogens Rüdiger

2019 Dr. Jur. Jonas Christoffersen, Direktør for Institut for Menneskerettigheder

2018 Overtandlæge Ph.d., Klinikchef Thomas Kofod

2017 Generalsekretær Andreas Kamm

2016 Professor Ole Hansen DTU Nanotech Department

2015 Professor, dr. phil. Per Øhrgaard

2013 Professor Dorthe Dahl-Jensen og Lektor Jørgen Peder Steffensen tildeles Prisen til lige deling

2011 Forfatter Henrik Nordbrandt

2009 Overlæge dr. med. Henning Rud Andersen

2008 Professor Klaus Bechgaard

2007 Landsformand for Muskelsvindfonden Evald Krog

2006 Filminstruktør Susanne Bier

2005 Professor, dr.techn. Elo Harald Hansen

2004 Forfatter, cand.theol. Johannes Møllehave

2003 Professor, ph.d. John Perram, Mærsk McKinney Møller Institut for
Produktionsteknologi

2002 Professor, dr.med., overlæge Marianne Schroll

2001 Forfatteren Ebbe Kløvedal Reich

2000 Korshærchef, pastor Bjarne Lenau Henriksen

1999 Professor i hydroakustik og ultralyd ved DTU, Leif Bjørnø Jensen

1998 Filminstruktør, læge Nils Malmros

1997 Direktør ved Center for Sprogteknologi, professor Bente Maegaard

1996 Forfatteren Benny Andersen

1995 Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen

1994 Overlæge ved John F. Kennedy Instituttet, professor, dr.med.
Margareta Mikkelsen

1993 Operachef ved Den jyske Opera, Francesco Cristofoli

1992 Direktør Knud W. Jensen, Louisiana

1991 Overlæge, dr.med. H. O. Bang & overlæge, dr.med. J. Dyerberg

1990 Sygeplejerske Ellen-Margrethe Skou, Den Centrale Videnskabsetiske
Komite

1989 Professor i mikrobølgeteknik ved Danmarks Tekniske Højskole,
Preben Gudmandsen

1988 Professor i dansk litteratur ved Danmarks Lærerhøjskole,
dr.hc. Torben Brostrøm

1987 Bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen

1986 Professor i styreteknik ved Danmarks Tekniske Højskole, Erik
Trostmann

Diplomprisen:

2024 Ass. Professor Isabel Bramsen, Department of Political Science Lunds Universitet

2023 Professor, dr. scient. Isabelle Augenstein, Datalogisk Institut, Københavns Universitet

2022 Associate Professor Dustin Clausen Copenhagen University

2021 Lektor i overfladefysik ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jakob Kibsgaard

2020 Teaterinstruktør Nicolei Faber

2019 Musiker Mathias Heise

2018 Forfatter Caroline Minor

2017 Adjunkt Kasper Green Larsen

2016 Arkitekt Margrét Matthiasdottir

2015 Martin Blomberg Jensen MD, DMSc

2013 Cellist Andreas Brantelid

2011 Skuespiller Cecilie Stenspil

2009 Tenor Mathias Hedegaard

2008 Kunstmalere Ivan Andersen og Allan Otte

2007 Violinister og koncertmestre Julie Eskær og Erik Heide

2006 Cand. scient. Morten Sommer

2005 Skuespiller Thure Lindhardt

2004 Ph.d. Eske Willerslev og ph.d. Anders Johannes Hansen, Institut for
Evolutions Biologi

2003 Film- & teaterinstruktør Karen Littauer & lektor ved Institut for
Minoritetsstudier Kirsten Thisted