Prisuddeling 2009

Hartmann-Prisen 2009

til Overlæge dr. med. Henning Rud Andersen

I år tildeles Mindeprisen Overlæge dr. med. Henning Rud Andersen (HRA), Hjertemedicinsk Afd. B, Skejby Sygehus. HRA tildeles prisen for sin betydelige indsats inden for dansk hjertemedicinsk forskning. HRA har været særdeles initiativrig og produktiv i forskelligartede forskningsfelter, hviklet er usædvanligt inden for klinisk kardiologisk forskning. Tre områder skal fremhæves:

Pacemakerbehandling: HRA m.fl. undersøgte værdien af AAI kontra VVI pacing hos patienter med syg sinus syndrom. Resultaterne var opsigtsvækkende ved fundet af bedre overlevelse og mindre morbiditet hos patienter, der blev behandlet med AAI pacemaker. Resultaterne bidrog til den efterfølgende erkendelse af en potential skadelig effekt af højre ventrikelpacing. HRA har været initiativtager til det igangværende DANPACE studie.

Primær PCI: HRA var ankermand for og én af initiativtagerne til DANAMI 2 studiet, som randomiserede STEMI patienter til trombolyse eller primær PCI. Studiet var en logistisk præstation, og resultaterne fik direkte og umiddelbar konsekvens for behandlingen af AMI i Danmark.

Kunstige hjerteklapper: Allerede i 1990'erne arbejdede HRA med udviklingen af en kunstig hjerteklap til behandling af valvulær aortasygdom, en behandling som i de seneste år er i kraftig fremmarch. HRA fik i 1995 sammen med J. Hasenkam og L. Knudsen patent på aortaklapprotese, som anvendes i dag. HRA er medansvarlig for det kliniske udviklingsarbejde for dette område ved Skejby Sygehus.

Hartmann-Diplomprisen

til Tenor Mathias Hedegaard

Den unge tenor Mathias Hedegaard er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (diplomeksamen 2004) og videreuddannet hos Kirsten Buhl Møller på Operaakademiet. Han har primært optrådt som koncert- og liedsanger og har udgivet cd'er med danske romancer og serenader. Prisen tildeles Mathias Hedegaard som en anerkendelse af hans lysende talent og hans fornemme fortolkning af den danske sangskat.