Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning

Brødrene Hartmanns Fond modtager kun elektronisk ansøgninger. Fonden uddeler årligt 4-5 millioner kr. fordelt på ca. 60 bevillinger årligt. Typiske uddelingsbeløb er 10.000 - 200.000 kr. Fonden deltager i delfinansiering af større projekter.

Ansøgninger behandles på fire årlige bestyrelsesmøder.

Ansøgningen bør være kortfattet.

Enhver ansøgning bør indeholde en klar og rimelig detaljeret beskrivelse af projektet og dets formål. Ved apparaturansøgninger bør det anføres, hvorfor det ansøgte apparatur er nødvendigt for projektets gennemførelse. Det understreges, at støtte til administrationsudgifter til værtsinstitution, overheads og lignende udgifter ikke vil blive bevilget.

Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål, alt efter nærmere beslutning af Fondens bestyrelse.

Da Fondens formål således er ret vidtfavnende, har bestyrelsens praksis udviklet en række uddelingsprincipper, hvoraf de vigtigste anføres nedenfor:

  • Som et overordnet princip for bestyrelsens bedømmelse af hver enkelt ansøgning gælder, at projektet, der søges støtte til, skal være præget af kvalitet og tillige være fremadrettet.
  • Fonden yder principielt ikke støtte til andre fonde eller fondslignende foreninger, men kan stille sig imødekommende over for ansøgninger om støtte til konkrete projekter.
  • Fonden er generelt tilbageholdene med at støtte lønudgifter, honorarer mv, men kan stille sig imødekommende herfor, ud fra en konkret vudering af den enkelte ansøgning.

       Fonden bevilger ikke midler til:

Idræt

Personlig uddannelse

Studierejser

Deltagelse i konferencer

Udgivelse af bøger, musik og film

Støtte af socialkarakter til enkeltpersoner

Fonden begrunder ikke sine afslag og afgørelser om ansøgninger.

You may write your application in English

Nedenstående link er kun til ansøgninger der vedrører JULEHJÆLP åben til 8. November

https://grantmanager.grantcompass.com/broedrene-hartmanns-fond/apply-for/a6a0162d-47aa-41b4-a667-27b7f4b1c397

Medicinske formål

https://grantmanager.grantcompass.com/broedrene-hartmanns-fond/apply-for/ff33f302-f2a2-4748-9e53-d3a5ba619841

NB! Følgende budgetskema skal i udfyldt stand vedlægges ansøgningen (medicin)

Anden videnskabelige formål end medicin

https://grantmanager.grantcompass.com/broedrene-hartmanns-fond/apply-for/02b835f2-4b7c-43e6-8717-8a282a709a78

NB! Følgende budgetskema skal i udfyldt stand vedlægges ansøgningen (videnskab)

Almennyttige formål

https://grantmanager.grantcompass.com/broedrene-hartmanns-fond/apply-for/63c65e80-fdbc-45ac-8023-89ad58a7cd61

NB! Følgende budgetskema skal i udfyldt stand vedlægges ansøgningen

Der kan ikke fremsendes ekstra materiale på e-mail, Fonden behandler kun elektroniske ansøgninger.