Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning

Brødrene Hartmanns Fond modtager kun elektronisk ansøgninger. Klik på linket til efond, hvor vejledningen til at udfylde skemaet også vil være tilgængelig. Fonden uddeler årligt 4-5 millioner kr. fordelt på ca. 60 bevillinger årligt. Typiske uddelingsbeløb er 10.000 - 200.000 kr. Fonden deltager i delfinansiering af større projekter.

Ansøgninger behandles på fire årlige bestyrelsesmøder.

Ansøgningen bør være kortfattet.

Enhver ansøgning bør indeholde en klar og rimelig detaljeret beskrivelse af projektet og dets formål. Ved apparaturansøgninger bør det anføres, hvorfor det ansøgte apparatur er nødvendigt for projektets gennemførelse. Det understreges, at støtte til administrationsudgifter til værtsinstitution, overheads og lignende udgifter ikke vil blive bevilget.

Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål, alt efter nærmere beslutning af Fondens bestyrelse.

Da Fondens formål således er ret vidtfavnende, har bestyrelsens praksis udviklet en række uddelingsprincipper, hvoraf de vigtigste anføres nedenfor:

 • Som et overordnet princip for bestyrelsens bedømmelse af hver enkelt ansøgning gælder, at projektet, der søges støtte til, skal være præget af kvalitet og tillige være fremadrettet.
 • Fonden yder principielt ikke støtte til andre fonde eller fondslignende foreninger, men kan stille sig imødekommende over for ansøgninger om støtte til konkrete projekter.

 

Fonden bevilger ikke midler til:

 • Lønudgifter
 • Personlig uddannelse
 • Studierejser
 • Deltagelse i konferencer
 • Udgivelse af bøger eller cd
 • Kunstudstillinger
 • Afholdelse af koncerter
 • Idræt
 • Teater- og danseforestillinger samt filmproduktion
 • Støtte af social karakter til enkeltpersoner

Fonden begrunder ikke sine afslag og afgørelser om ansøgninger.

You may write your application in English.

http://efond.dk/ansogning/?fondnr=12

Der kan ikke fremsendes ekstra materiale på e-mail, Fonden behandler kun elektroniske ansøgninger.