Prisuddeling 2010

Bestyrelsen har valgt ikke at uddele prisen i 2010, set i lyset af det ringe udbytte Fonden har haft på sine investeringer.