Prisuddeling 2013

Brødrene Hartmanns Fond blev stiftet i 1964. Fondens midler blev som en særlig gestus bragt til veje ved modtagelsen af en betydelig arv fra fru Emilie Hartmann, der var enke efter Louis Hartmann, en af stifterne af Hartmann-koncernen. Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Siden 1986 har Fonden uddelt direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris til personer, der gennem en særlig værdifuld indsats har bidraget til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund. Med virkning fra 2003 er der desuden indstiftet Hartmanns Diplompris, der tildeles yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats.

På billedet ses professor Dorthe Dahl-Jensen og lektor Jørgen Peder Steffensen som tildeles
Brødrene Hartmanns Fonds Mindepris til lige deling, som er på 300.000 kr.

Dorthe Dahl-Jensen og hendes mand Jørgen Peder Steffensen er begge uddannet i geofysik fra Københavns Universitet og er henholdsvis professor og lektor ved Niels Bohr Institutet, hvor førstnævnte siden 2007 har været leder af Danmarks Grundforskningscenter for Interglacialt Klima. Deres forskning vedrører klimakurver fra de grønlandske iskerner, der gør det muligt at rekonstruere fortidens klima fra temperaturerne ned gennem borehuller i indlandsisen. Metoderne til temperaturmåling udnytter de fysiske forskelle mellem vandmolekyler, der indeholder isotopen O-16 (de almindeligt forekommende), og de mere sjældne molekyler, der indeholder isotopen O-18. Boringerne på Grønland, som prismodtagerne har taget del i siden 1980 under deres studietid, repræsenterer et omfattende internationalt samarbejde og har givet skelsættende oplysninger om klimavariationerne gennem tiderne. Igennem de seneste år har forskningsgruppen stået i spidsen for det internationale NEEM iskerneprojekt i det nordvestlige Grønland, hvor holdet har boret iskerner gennem en iskappe, der er mere end 2,5 kilometer tyk. Resultaterne af dette projekt, der netop er publiceret, viser, at klimaet i Grønland under Eem-tiden for 130.000 til 115.000 år siden var omkring otte grader varmere end i dag.

På billedet ses prismodtager cellist Andreas Brantelid, som tildeles Diplomprisen på 150.000 kr.
sammen med bestyrelsesformand Peter-Ulrik Plesner.

Andreas Brantelid har i en alder af kun 25 år allerede optrådt som solist med en lang række førende orkestre i ind- og udland. Han er uddannet som cellist med blandt andre Henrik Brendstrup og Torleif Thedéen som lærere og debuterede som 14-årig som solist i Elgars cellokoncert sammen med Det Kongelige Kapel. Også som kammermusiker har Andreas Brantelid markeret sig stærkt, blandt andet som medlem af Lincoln Center Chamber Music Society i New York City. Han har indspillet flere CD’er, bl.a. med cellokoncerter af Tchaikovsky, Schumann og Saint-Saëns og kammermusik af Chopin sammen med Vilde Frang og Marianna Shirinyan.