Hartmann-Prisen

Fondens bestyrelse indstiftede i 1985 "Direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris". I reglerne for prisen hedder det: "Bestyrelsens motivering for indstiftelse af nærværende pris, der kort skal betegnes "Hartmann-Prisen", er, at bestyrelsen har ønsket at sætte et mindesmærke over det livslange arbejde, som Louis Hartmann sammen med sine brødre Carl og Gunnar Hartmann og stærkt støttet af sin hustru fru Emilie Hartmann med fremsyn, fantasi og flid har udført inden for dansk industri og handel, særligt i forbindelse med grundlæggelsen og oparbejdelsen af virksomheden Brødrene Hartmann A/S.

Bestyrelsen har endvidere ved indstiftelsen af "Hartmann-Prisen" ønsket, som et led i opfyldelsen af Fondens formål gennem påskønnelse af særligt værdifulde personlige indsatser, at bidrage til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund."Hartmann-Prisen" består af to uafhængige priser, der hver kan deles mellem to personer.

"Hartmann-Prisen" kan ikke søges.

Den ene "Hartmann-Pris" skal tildeles personer, der inden for det danske samfund har præsteret en særdeles værdifuld indsats. Indsatsen behøver ikke nødvendigvis være en epokegørende nyskabelse, men det må kræves, at der foreligger en betydelig indsats af almindelig samfundsmæssig værdi inden for sociale, humanitære, videnskabelige eller kulturelle områder. "Hartmann-Prisen" vil ikke kunne tildeles for politisk virksomhed. Prismodtagerne skal fortrinsvis være danske statsborgere.

Den anden "Hartmann-Pris" skal tildeles yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats. De pågældende personer må have vist lovende resultater af almindelig samfundsmæssig værdi inden for sociale, humanitære, videnskabelige eller kulturelle områder. Prisen vil ikke kunne tildeles for politisk virksomhed. Prismodtagerne skal fortrinsvis være danske statsborgere."

Den fulde ordlyd af reglerne kan læses her.