Prisuddeling 2020

Prisuddeling 2020

Brødrene Hartmanns Fond blev stiftet i 1964. Fondens midler blev som en særlig gestus bragt til veje ved modtagelsen af en betydelig arv fra fru Emilie Hartmann, der var enke efter Louis Hartmann, en af stifterne af Hartmann-koncernen. Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Siden 1986 har Fonden uddelt direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris til personer, der gennem en særlig værdifuld indsats har bidraget til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund. Med virkning fra 2003 er der desuden indstiftet Hartmanns Diplompris, der tildeles yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats.

Flot hæder til Mogens Rüdiger

Lektor, dr.phil. Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet, har modtaget Hartmann-Prisen på 300.000 kr. for sit omfattende forfatterskab om bl.a. energihistorie og virksomhedshistorie.

Energihistoriker får pris på 300.000

Mogens Rüdiger modtager Hartmann-Prisen for `værdifuld indsats’ for det danske samfund.

Lektor, Dr. Phil, Mogens Rüdiger, Aalborg Universitets Institut for Politik og Samfund, har modtaget Hartmann-Prisen 2020. Den bliver hvert år givet til en person, ”der inden for det danske samfund har præsteret en særdeles værdifuld indsats” af social, humanitær, videnskabelig eller kulturel karakter.

Mogens Rüdiger har leveret en stor indsats som samtids- og energihistoriker med over 120 artikler og bøger inden for energi/klima- og infrastrukturhistorie, nyere europæisk historie, og virksomhedshistorie. Emnerne er af stor samfundsmæssig vigtighed, og Hartmann-Prisen 2020 er en anerkendelse af denne indsats.

Energi-, og samtidshistoriker
Mogens Rüdiger (født 1952) blev cand.phil. i historie fra KU (1979), Lic.phil. fra KU (1985) på en afhandling om socialdemokratens Gustav Bangs historiesyn, og dr.phil. fra AAU (2007) på ovennævnte energihistoriske afhandling. Siden 1995 har Rüdiger især arbejdet med energihistorie, herunder kultur- og virksomhedshistoriske aspekter. Efter ansættelser på Københavns Universitet og CBS blev Mogens Rüdiger i 1999 lektor på Aalborg Universitet (professor MSO 2011-16) i europæisk samtidshistorie.

Bestyrelsens Indstilling:

Mogens Rüdiger modtager Hartmann-Prisen for ’værdifuld indsats’ for det danske samfund

Lektor, Dr. Phil, Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet, har modtaget Hartmann-Prisen 2020. Prisen bliver hvert år givet til en person, ”der inden for det danske samfund har præsteret en særdeles værdifuld indsats” af social, humanitær, videnskabelig eller kulturel karakter. I år havde bestyrelsen bag prisen fokus på humaniora og specifikt historiefaget.

Mogens Rüdiger har leveret en stor indsats som samtids- og energihistoriker med over 120 artikler og bøger inden for energi/klima- og infrastrukturhistorie, nyere europæisk historie, og virksomhedshistorie både med nationale og internationale perspektiver. Emner, som måske ikke har den brede befolknings opmærksomhed, men som ikke desto mindre er af stor samfundsmæssig vigtighed. Hartmann-Prisen 2020 er en anerkendelse af denne indsats. Væsentlige eksempler på Mogens Rüdiger’s arbejde er den hyppigt anvendte bog ”Statens synlige hånd” (2003), om forholdet mellem velfærd, stat og individ i det 20. århundrede, skrevet mens var han gæsteforsker på UC Berkeley, Californien, og som blev en del af Magtudredningen; doktordisputatsen ”Energi og regulering – energipolitisk regulering og DONG A/S 1972-2004” (2007); og bogen ”Handelspolitikken under Den Kolde Krig” (2012) skrevet sammen med Per Boje og Marianne Rostgaard, hvori Danmarks rolle i den strategiske eksportkontrol over for de kommunistiske lande blev undersøgt.

Mogens Rüdiger (født 1952) blev cand.phil. i historie fra KU (1979), Lic.phil. fra KU (1985) på en historiografisk afhandling om socialdemokratens Gustav Bangs historiesyn, og dr.phil. fra AAU (2007) på ovennævnte energihistoriske afhandling. Siden 1995 har MR især arbejdet med energihistorie, herunder kultur- og virksomhedshistoriske aspekter. Efter ansættelser på Københavns Universitet og CBS blev Mogens Rüdiger i 1999 lektor på Aalborg Universitet (professor MSO 2011-16) i europæisk samtidshistorie.

Hartman prisen er på 300.000 kroner, og det er 32. gang den bliver uddelt. Blandt tidligere prismodtagere er forfatteren Benny Andersen, filminstruktør Susanne Bier, og fhv. generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm. Prisen blev oprindeligt indstiftet af Hartmann Fondens bestyrelse for at sætte et mindesmærke over det livsvarige arbejde, de tre brødre bag virksomheden Brødrene Hartmann A/S havde udført. Fonden har ikke længere tilknytning til virksomheden.

Væsentlige værker:

  • ”Statens synlige hånd” (2003). En bog om forholdet mellem velfærd, stat og individ i det 20. århundrede, skrevet mens var han gæsteforsker på UC Berkeley, Californien. Blev en del af Magtudredningen,
  • ”Energi og regulering – energipolitisk regulering og DONG A/S 1972-2004” (Doktordisputats 2007).
  • ”Handelspolitikken under Den Kolde Krig” (2012) skrevet sammen med Per Boje og Marianne Rostgaard. Danmarks rolle i den strategiske eksportkontrol over for de kommunistiske lande undersøges.

DIPLOMPRIS MODTAGER

Modtager af DiplomPrisen Teaterinstruktør Nicolei Faber, med prisen følger 150.00,- kr.

Bestyrelsens indstilling:

Hartmann Fondens Diplompris på DKK 150.000  går i 2020 til teaterinstruktør Nicolei Faber. Nicolei Faber, født i 1982 blev uddannet som skuespiller fra GITIS Scandinavia i 2004 og senere uddannet som instruktør fra Den Danske Sceneskole i 2014. I 2015 modtog hans opsætning af forestillingen Beton på Aalborg Teater en Årets Reumert, og siden er det gået slag i slag. 15 forestillinger på forskellige scener – store som små – er det blevet til på 5 år, hvilket vidner om stor efterspørgsel af de evner han besidder. Nicolei Fabers indlevelse fornemmes i alle teatrets facetter i samspillet mellem scenografi, skuespillerne, lys&lyd, musikken og teksten.

Sidst har han haft stor succes med sin opsætning af Simon Kvamms udgave af den danske sangskat i Lyden af de skuldre vi står på Århus Teater i samarbejde med sin foretrukne scenograf Christian Albrechtsen. Et fantastisk samspil. Og lige så vedkommende, men med et andet udgangspunkt og en helt anden stemning er Nicolei Fabers opsætning af Riget  i Skuespilhuset. Begge forestillinger har været så efterspurgte, at de er blevet genopsat i 2020.

Hartmann Fondens diplompris gives til yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats. De pågældende personer må have vist lovende resultater af almindelig samfundsmæssig værdi inden for sociale, humanitære, videnskabelige eller kulturelle områder. De sidste år er prisen gået til forfatteren Caroline Albertine Minor,  og mundharpevirtuosen Mathias Heise. Nicolei Faber passer fint ind i det fornemme selskab og vi har lov til at forvente  overraskende ting fra instruktørens hånd i de kommende år.