Prisuddeling 2015

Brødrene Hartmanns Fond blev stiftet i 1964. Fondens midler blev som en særlig gestus bragt til veje ved modtagelsen af en betydelig arv fra fru Emilie Hartmann, der var enke efter Louis Hartmann, en af stifterne af Hartmann-koncernen. Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Siden 1986 har Fonden uddelt direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris til personer, der gennem en særlig værdifuld indsats har bidraget til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund. Med virkning fra 2003 er der desuden indstiftet Hartmanns Diplompris, der tildeles yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats.

På billede ses fra venstre prismodtager MD,
DMSc Martin Jensen Blomberg, bestyrelsesformand
Peter Ulrik Plesner og professor Emeritus Per Øhrgaard.

I 2015 er der udloddet inden for området: Sociale og Humanitære Formål. Prismodtager er Professor Emeritus Per Øhrgaard der får overrakt Hartmann prisen på 300.000 kroner.

Hartmann Prisen går i år til professor, dr. Phil Per Øhrgaard. Per Øhrgaard får prisen for sin vedvarende formidling af det tyske sprog og navnlig tysk litteratur i en tid, hvor engelsk er og bliver det globale fællessprog. Som han siger: ”Vi skal lære tysk ikke for tyskernes skyld, men for vores egen. Eller går vi glip af en del af vores egen dannelseshistorie. ”

Per Øhrgaard er født i København d. 6. februar 1944 og er uddannet ved Københavns Universitet. Efter i 1978 at have opnået doktorgraden ved disputatsen "Eine Studie zu Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre" blev han i 1980 udnævnt til professor i tysk filologi ved Københavns Universitet, en stilling, som han beklædte indtil 2007, hvor han blev professor i tyske og europæiske studier ved Copenhagen Business School. Han fratrådte denne stilling i 2013, hvor han blev professor emeritus.

Interessen for den tyske litteratur har været det gennemgående tema i Per Øhrgaards faglige virke med Johann Wolfgang Goethe, Günther Grass og Hans Magnus Enzensberger som tre centrale personer. I 1999 udgav han på Gyldendal bogen ”Goethe, et essay” (389 sider – dens beskedne undertitel til trods), der er en fremragende fortælling om Goethes forfatterskab til en bred læserkreds. Den læses med den tryghed, som skyldes hans dybtgående kendskab til Goethe og det tyske sprog, og den lyst, som beror på hans eminente evner som formidler. Bogen gennemgår Goethes liv og værker, fra Sturm und Drang-tiden med Die Leiden des jungen Werther til klassikere som Wilhelm Meisters Lehrjahre og Wanderjahre og hovedværket Faust. På Gyldendal er også udkommet ”Hans Magnus Enzensberger – en introduktion” i 2010 og et essay om Günther Grass med titlen ”Fortsættelse følger” i 2002. De to bøger skildrer ikke blot de to forfatteres litterære værker, men også i høj grad de politiske forhold, de skal ses i sammenhæng med. Per Øhrgaard har været en uhyre flittig oversætter – ikke mindst af de to nævnte forfatteres værker – og har gennem foredrag, artikler og Tv-interviews ydet et meget væsentligt bidrag til forståelsen af det nye Tyskland i den danske offentlighed. Et enkelt eksempel (blandt talrige) på hans virksomhed som oversætter er Hans Magnus Enzensbergers ”Der Zahlenteufel” (på dansk ”Taldjævelen”, Gyldendal 1997 med undertitlen En godnat bog for alle, der er bange for matematik), her medtaget som en illustration af bredden i Per Øhrgaards kulturelle bevidsthed og hans enorme flid. Der har også været tid til at skrive bøger om Klaus Rifbjerg og Villy Sørensen samt bidrage med kapitler til værker som ”Tysk kulturhistorie fra 1648 til i dag” (Gyldendal 2012).

Per Øhrgaards evner som formidler har sat sig spor ikke blot i hans egen undervisning, men også i et vidtgående samarbejde med kolleger (som i bogen ”Tyskland – en kulturhistorie”, Rosinante 2001) og som mangeårigt medlem af programrådet for Folkeuniversitetet i København. Kendskabet til det tyske sprog (og dermed også tysk kultur) har været i støt tilbagegang over de sidste 50 år, primært på grund af dominansen af engelsk. Per Øhrgaard har igennem sit virke gjort en stor indsats for at modvirke denne udvikling.

Den brede interesse for kultur- og samfundsliv kommer også til udtryk i hans medlemskab af Carlsbergfondets direktion (1993-2013), bestyrelsen for Carlsberg A/S (1993-2014) og bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek samt bestyrelsen for Politiken. I 1991 blev han indvalgt i Videnskabernes Selskab, i 2001 i Det Danske Akademi, og han har modtaget både danske og udenlandske priser, blandt andre den tyske Goethe-Medaille i 1994 og Det Danske Akademis Oversætterpris i 1997.

Tillykke med prisen!

Inden for området Medicin modtager Martin Blomberg Jensen Diplomprisen på 150.000 kroner.

Den 37-årige dr.med. Martin Blomberg Jensen, der er ansat ved Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion, er dette års modtager af Brdr. Hartmanns Fonds Diplompris på 150.000 kr.

Martin Blomberg Jensen tildeles prisen for sin store forskningsindsats knyttet til sammenhængen mellem genetiske variationer, livsstils- og miljøpåvirkninger i relation til vækst- og pubertetsforstyrrelser, testikelkræft og mandlig infertilitet. Et særligt vigtigt videnskabeligt interesseområde har været betydningen af D-vitamin for den mandlige fertilitet (forplantningsevne). Martin Blomberg Jensen og hans gruppe af forskere har fundet, at der hos mænd er en sammenhæng mellem mængden af D-vitamin i blodet og sædcellers evne til at bevæge sig. Dette kan bruges som et mål for befrugtningsevnen. I en anden undersøgelse har man påvist en sammenhæng mellem mængden af sædcellers D-vitamin-justerende enzym, CYP24A1, og sædkvaliteten. Disse resultater har interessante perspektiver i forhold til den eventuelle nytte af D-vitamin kosttilskud og betydningen af soleksposition/brug af solcreme for den mandlige fertilitet. Martin Blomberg Jensen forsvarede sin doktordisputats med titlen, ”Vitamin D and Male Reproduction”, i august 2014. Disputatsen er publiceret i sin helhed i det anerkendte, internationale tidsskrift Nature Reviews Endocrinology. Kendetegnende for Martin er hans høje tempo - nærmest hyper. Og et fantastisk smittende humør og væsen. Han har fantastisk blik for alle personalegruppers ve og vel, og får nemt alle sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer til at hjælpe ham med sine mange projekter. Han er ekstremt ambitiøs og hårdtarbejdende og besidder tempo, humør og masser selvironi. Martin Blomberg Jensen er aktuelt ansat som post-doc på Harvard School of Dental Medicine, USA, hvor han de næste år er involveret i et større projekt vedrørende testikelkræft. Projektet støttes økonomisk af Kræftens Bekæmpelse.