Bestyrelse

Fondens bestyrelse pr. 1.01.2019

Peter-Ulrik Plesner advokat (H) of counsel
Formand
Født 1946
Tiltrådt 26. april 2006, valgt som formand d. 1.1. 2009.

Valgperiode udløber: 30. juni 2021

Peter-Ulrik Plesner arbejder primært med patenter, varemærker, ophavsrettigheder, selskabsret og retssager.

Peter-Ulrik Plesner har møderet for højesteret og procederer jævnligt for højesteret, landsretter og Sø- og Handelsretten.

Endelig fungerer Peter-Ulrik Plesner som voldgiftsdommer og har gennemført Advokatrådets Voldgiftsdommeruddannelse.

Karriereforløb

1980 Møderet for Højesteret

1974 Advokat

1971 Cand.jur., Københavns Universitet

Tillidshverv

Medlem af Advisory Board for EPLAW

Formand for bestyrelsen for Piet Hein A/S

Formand for bestyrelsen for EVA Denmark A/s

Formand for bestyrelsen for Lønborg Madsens Mindelegat

Formand for bestyrelsen for Tytte og Lillemor Faurschous Mindelegat

Formand for bestyrelsen for Gunnar Jensens Fond

Formand for bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond

Medlem af bestyrelsen for Ida Løfbergs Fond

Medlem af bestyrelsen for Mary og John Hartwigs Fond

Medlemskaber:

Højesteretsskranken

Advokatforeningen

Formand for bestyrelsen, Foreningen Industriel Retsbeskyttelse

AIPPI (præsident for den danske gruppe)

European Communities Trademark Association (ECTA)

Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC)

Udpeget af siddende bestyrelse og kan på grund af den tid, han har siddet i bestyrelsen, ikke anses for uafhængig.

Cand. jur. Stephen Horner
Livsvarigt medlem
Født 1951
Tiltrådt 1. juli 2003

Bestyrelsesmedlem Søllerød Golfklub

Bestyrelsesmedlem Wild North Music

Birgitte Hartmann
Livsvarigt medlem
Født 1959
Sekretær
Tiltrådt 1. april 2006

Overlæge, dr.med. Steen Pehrson
Næstformand
Født 1957
Tiltrådt 1. juli 2002, valgt som næstformand 1.1.2009

Valgperiode udløber 30. juni 2021.

Udpeget af siddende bestyrelses anses for at være afhængig

 

Professor Henrik Bruus
Født 1963
Tiltrådt 1. januar 2015

Valgperiode udløber 30. juni 2021

Theoretical Microfluidics Group

Udpeget af siddende bestyrelse, og må anses for at være uafhængig.