God Fondsledelse

God Fondsledelse

HartmannFonden har behandlet anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse. Se Fondets redegørelser her:

2018

2019

2020

2021

HartmannFonden har behandlet anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse.
Fondet følger de fleste af anbefalingerne. For de anbefalinger, som ikke
umiddelbart følges, gives en forklaring herpå. En samlet gennemgang af
anbefalingerne, som Fondet følger og forklarer, kan ses her.